ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ''ΣΤΕΓΗ΄΄ ΞΕΚΙΝΑΜΕ

20-05-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ''ΣΤΕΓΗ΄΄ ΞΕΚΙΝΑΜΕ

Θέμα: ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ο σύνδεσμος στέγη είναι έτοιμος να ξεκινήσει τον δικαστικό αγώνα του και να αποστείλει τα πρώτα 100 εξώδικα και αναμένουμε τις νέες μειωμένες τιμές στα ενημερωτικά της ΔΕΗ για να ξεκινήσουμε τις αγωγές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 20.5.2014

 

Θέμα: ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

 

Ο σύνδεσμος στέγη είναι έτοιμος να ξεκινήσει τον δικαστικό αγώνα του και να αποστείλει τα πρώτα 100 εξώδικα και αναμένουμε τις νέες μειωμένες τιμές στα ενημερωτικά της ΔΕΗ για να ξεκινήσουμε τις αγωγές.

Καλούμε όλους τους οικιακούς παραγωγούς που δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί να ενημερωθούν για τις νομικές μας κινήσεις στην ιστοσελίδα μας www.oikiakistegi.grκαι να εγγραφούν μαζικά μέλη μας αλλά και στο πεδίο ΑΓΩΓΕΣ στην ιστοσελίδα εύκολα και ηλεκτρονικά για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντικρούσουμε την κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων και συμβάσεων μας.

Παρακάτω  σας παραθέτω το πνεύμα του εξωδίκου του συνδέσμου μας από τον νομικό μας σύμβουλο Κο Νάσο Μιχελή του γραφείου ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΟΡΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTD. 

Αξιότιμε κύριε Δράμαλη,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας σχετικά με την εξώδικη δήλωση που θα συνταχθεί από την εταιρεία μας στο όνομα των μελών του Συλλόγου σας για επιφύλαξη δικαιωμάτων αναφορικά με τις ρυθμίσεις που επιφέρει ο Ν.4254/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/7-4-2014)στα «φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης» του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ 1079Β΄/4-6-2009) (<=10kW), τα οποία συνδέθηκαν με το Δίκτυο από το Γ΄ Τρίμηνο του 2011 έως και το Δ΄ Τρίμηνο του 2013, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η κεντρική ιδέα της εξώδικης δήλωσης θα επισημαίνει τα ακόλουθα :

·Την μονομερή επιβολή, με τις διατάξεις της περ.1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της Παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014,από 1-4-2014,δραστικών μειώσεων στις συμφωνηθείσες με τις συμβάσεις συμψηφισμού σταθερές τιμές αναφοράς.

·Την μονομερή κατάργηση, με τη διάταξη της περ.3 της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της Παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014, της συμφωνηθείσας με τις συμβάσεις συμψηφισμού ετήσιας αναπροσαρμογής, κατά ποσοστό 25% του Δ.Τ.Κ., της σταθερής τιμής αναφοράς.

·Την αντίθεση των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων στις διατάξεις του Συντάγματος, του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθόσον συνιστούν αδικαιολόγητη παρέμβαση στις ισχύουσες συμβάσεις συμψηφισμού και επιφέρουν μονομερή και βλαπτική για τους εξωδίκως δηλούντες τροποποίηση των όρων τους.

·Την πρόσκληση του προμηθευτή (ΔΕΗ Α.Ε.) να προβεί στην τιμολόγηση, από 1.4.2014 και εφεξής, της εγχεόμενης στο Δίκτυο από τα φωτοβολταϊκά συστήματα των εξωδίκως δηλούντων ενέργειαςμε βάση τις αρχικώς καθορισθείσες και συμφωνηθείσες και όχι με βάση τιςεπανακαθορισθείσες, με τις διατάξεις της περ.1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της Παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ανωτέρω νόμου (Ν.4254/2014),σταθερές τιμές αναφοράς, αναπροσαρμόζοντας αυτές ετησίως, όπως έχει αρχικώς καθορισθεί και συμφωνηθεί με τις ισχύουσες συμβάσεις συμψηφισμού.

·Τη, σε διαφορετική περίπτωση, ρητή επιφύλαξη των δηλούντων μελών περί άσκησης κάθε νόμιμου δικαιώματός τους και ειδικότερα, του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους να επιδιώξουν, με κάθε νόμιμο μέσο, την αποκατάσταση κάθε ζημίας τους από την με τον παραπάνω τρόπο παραβίαση των συμβάσεών τους.

Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση ή παρατήρησή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με Εκτίμηση,

Νάσος Μιχελής

Sina 23 Athens ‐ GR‐10680

tel: 0030 210 3634417, 0030 210 3390308

fax: 0030 210 3636791

michelis@mstr‐law.gr, www.mstr-law.gr

Ευχαριστώ θερμά, Με εκτίμηση Δράμαλης Μάριος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ