ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Φ/Β PV TRIN

07-05-2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Φ/Β PV TRIN

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή πολιτική και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο στα περισσότερα Κράτη Μέλη. Η μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς δημιουργεί την ανάγκη για σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων τεχνικών, ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων. Παράλληλα, οι επενδυτές ζητούν ποιότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός Φ/Β έργου (σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση) και βεβαιότητα για την επαγγελματική επάρκεια των εγκαταστατών.
Το έργο PVTRIN (Εκπαίδευση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων) ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς με την ανάπτυξη σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων μικρής κλίμακας, το οποίο θα
ικανοποιεί τα κριτήρια της Οδηγίας 2009/28/EΚ για αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης εγκαταστατών ΑΠΕ και θα λαμβάνει υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής έχουν ενεργή συμβολή προσφέροντας τεχνογνωσία και καθοδήγηση καθ’όλη τη διάρκεια του έργου.Σε κάθε χώρα, εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων ομάδων, όπως η βιομηχανία Φ/Β - ΑΠΕ, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς
πιστοποίησης και διαπίστευσης, κατασκευαστές και μηχανικοί, εμπορικά επιμελητήρια, ενώσεις καταναλωτών και επενδυτών, αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικής συμβάλλουν μεταφέροντας την εμπειρία της αγοράς, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση κατάλληλου προγράμματος κατάρτισης και
υποστηρίζοντας την υιοθέτηση του σχήματος πιστοποίησης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  PVTRIN

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  PVTRIN

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ