ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1ΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

05-02-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 1ΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Αγαπητά μέλη,

Σας παραθέτω το email του νομικού μας συμβούλου Νάου Μιχελή και σύντομα θα σα καλέσω σε γενική Συνέλευση για αποφάσεις μας.

 

Αξιότιμε κε Δράμαλη,

Θα θέλαμε με το παρόν να σας ενημερώσουμε σχετικά με την 1η αγωγή των μελών της ΣΤΕΓΗΣ, η οποία έπειτα από οίκοθεν ενέργειες του δικαστηρίου επανασυζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 31ης/10/2019. Επί της ως άνω αγωγής, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 755/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Διά της άνω απόφασης το δικαστήριο κρίνει για λόγους δικονομικούς ότι δεν έχει καθ’ ύλην αρμοδιότητα για να δικάσει την υπόθεση και την παραπέμπει προς κρίση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, χωρίς να υπεισέλθει στην ουσία της. Ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο, σε αντίθεση και αντίφαση με την άλλη όμοια αγωγή των μελών της ΣΤΕΓΗΣ, θεωρεί ότι η αγωγή εμπεριέχοντας, εκτός από το αίτημα καταβολής του σχετικού ποσού αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης σε κάθε ενάγοντα-οικιακό παραγωγό, και το αίτημα να αναγνωριστεί ότι η ΔΕΗ ΑΕ οφείλει να τηρεί τις συμβάσεις με τους ενάγοντες-παραγωγούς υπό την αρχική μορφή τους, χωρίς δηλαδή να εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν.4254/2014, ο οποίος αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, αποτελεί αγωγή με αίτημα την άρση της προσβολής της προσωπικότητας των παραγωγών (άρ. 57 ΑΚ) και για τον δικονομικό αυτό λόγο θα πρέπει να κριθεί στο σύνολό της από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, που είναι ανώτερο δικαστήριο.

 

Σημειώνεται ότι προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ώστε να κριθεί πλέον επί της ουσίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία επαναφοράς της προς συζήτηση με κλήση, η οποία έχει κόστος και απαιτεί χρόνο μέχρι να λήξει.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προβούμε σε σχετικές ενέργειες, ώστε σε θετική περίπτωση να σας ενημερώσουμε με τη σειρά μας για το σχετικό κόστος.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.

 

Με εκτίμηση,

 

Νάσος Μιχελής

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ