ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 2ης ΑΓΩΓΗΣ

16-10-2018 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 2ης ΑΓΩΓΗΣ

Αγαπητά μέλη ,

Δυστυχώς η 2η αγωγή μας απορίφθηκε όπως σήμερα με ενημέρωσε γραπτώς με επιστολή του το Δικηγορικό μας γραφείο την οποία σας παρταθέτω αυτουσια.

Επίσης σας στέλνω το κομμάτι του σκεπτικού της απόφασης που λέει πως η ΔΕΗ ήταν αναγκασμένη να μειώσει τις τιμές και πως δεν θα μπορούσε να στραφεί κατα του ΛΑΓΗΕ με αγωγή και με αυτό το σκεπτικό απορίπτει την αγωγή ως αβάσιμη.

 

Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας που αναφέρει ο Κός Μιχελής στην επιστολή του και θα συγκαλέσουμε γενικη συνέλευση των μελών μας να πάρουμε απόφαση για συνέχιση ή όχι του νομικού αγώνα μας. 

Το Προεδρείο της ΣΤΕΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΑΣΟΥ ΜΙΧΕΛΗ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

 

Συνημμένα σας αποστέλλω την υπ’ αριθμόν 1244/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και επισημαίνω τα εξής:

Πρώτον, η απόφαση ήταν διαθέσιμη για να τη λάβουμε υπ’ όψιν μας τον Ιούνιο, οπότε και λάβαμε αντίγραφο αυτής για να τη μελετήσουμε. Είναι η απόφαση που έχει εκδοθεί επί της δεύτερης αγωγής των μελών της Στέγης, καθώς επί της πρώτης δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκδίδονται αποφάσεις επί αγωγών οικιακών και συμβατικών φωτοβολταϊκών, τόσο επί υποθέσεων που έχουμε χειριστεί εμείς, όσο και επί υποθέσεων που έχουν χειριστεί άλλοι συνάδελφοι. Είναι όλες αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Δυστυχώς, για όλες τις υποθέσεις, έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα πρωτοδίκως αρνητικές αποφάσεις για τους παραγωγούς. Σκοπίμως αναμέναμε τους προηγούμενους μήνες την έκδοση κάποιων αποφάσεων αλλά και μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να μπορούμε να τη συσχετίσουμε με τη δική σας απόφαση και να οδηγηθούμε σε μία πιο εμπεριστατωμένη κρίση για την εξέλιξη της υπόθεσής σας. Δυστυχώς, όπως προανέφερα όσες υποθέσεις βγήκαν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο δεν ήταν θετικές, η δε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Επομένως, ακόμη δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε έναν ολοκληρωμένο συσχετισμό της απόφασής σας με άλλες τυχόν θετικές αποφάσεις.

 

Δεύτερον, μελετώντας την απόφαση από μόνη της, έχουμε την άποψη ότι εμπεριέχει σφάλματα και πρέπει να προσβληθεί. Η προσβολή της, επειδή είναι ενταγμένη στη διαδικασία των μικροδιαφορών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μπορεί να γίνει μόνο στον Άρειο Πάγο και για τους λόγους αναίρεσης που αναφέρουμε ειδικά στο άρθρο 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τέτοιοι λόγοι υπάρχουν. Η αμοιβή της εταιρείας μας για την προσβολή κάθε απόφασης στον ΑΠ ανέρχεται σε 5.000 € + Φ.Π.Α. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής και η μελέτη, συγγραφή, κατάθεση αναίρεσης, συζήτηση στον Άρειο Πάγο και η συγγραφή προτάσεων και προσθήκης. Δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω αμοιβή έξοδα όπως αμοιβή συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου, έξοδα courier κλπ.

 

Τρίτον, θα ήθελα επίσης να επισημάνω και να υπενθυμίσω ότι τις συγκεκριμένες αγωγές ασκήσαμε ως πιλοτικές για τη δημιουργία νομολογίας, αιτούμενοι τη διαφορά των τιμών επί του πρώτου λογαριασμού της ΔΕΗ, ο οποίος προέκυψε μετά την εφαρμογή των μειωμένων τιμών. Εάν τα μέλη επιθυμούν τη διεκδίκηση του συνόλου μέχρι σήμερα των διαφορών επί των υπολοίπων λογαριασμών της ΔΕΗ πλην του πρώτου (για το οποίο ασκήθηκε αγωγή) και για να μη συντρέξει περίπτωση παραγραφής θα πρέπει να ασκήσουν νέες αγωγές. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο αυτό, θα πρέπει να γίνει ειδική συζήτηση για θέματα αγωγών κλπ.

 

Τέταρτον, επειδή η αγωγή μας έχει ως νομική βάση την εφαρμογή του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μετά το πέρας της διαδικασίας στον ΑΠ και την έκδοση απόφασης χωρά προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.       

 

Με εκτίμηση,

Νάσος Μιχελής

 

cid:image001.jpg@01D2DA2A.FD7AA2C0

 

Sina 23 Athens ‐ GR‐10680

tel: 0030 210 3634417, 0030 210 3390308

fax: 0030 210 3636791

info@mstr‐law.gr, www.mstr-law.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 2ΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ