ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ

06-08-2020 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ

 

Επειδή πολλά μέλη με ρωτουν για τις αποφάσεις σας κοινοποιώ ξανα την απάντηση του νομικού μας τμήματος.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

 

Σε συνέχεια της από 16.10.2018 ενημέρωσής μας, επισημαίνουμε τα εξής:

 

  • Η απόφαση για την πρώτη αγωγή των μελών του συνδέσμου «ΣΤΕΓΗ» δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
  • Δεν έχει εκδοθεί νομολογία από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια, η οποία να κρίνει την περικοπή των τιμών αποζημίωσης της παραγόμενης από φ/β σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ως αντισυνταγματική.
  • Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη συνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου 4254/2014, οι οποίες επέβαλαν τις χαμηλότερες τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β σταθμούς.
  • Αναφορικά με την απόφαση 1244/2018 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, θεωρούμε κατά τα ήδη αναφερθέντα ότι εμπεριέχει σφάλματα και ότι πρέπει να προσβληθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου με αίτηση αναίρεσης (Σας παραπέμπουμε στο από 16.10.2018 e-mail μας). Σημειωτέον ότι καθόσον χρόνο δεν ασκείται αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, υφίσταται ο κίνδυνος αιφνιδιασμού, ήτοι να επιδοθεί η πρωτόδικη απόφαση από την αντίδικο, οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε χρονικό διάστημα μόλις τριάντα ημερών για την άσκηση της αίτησης αναίρεσης.
  • Η αμοιβή της εταιρείας μας για την προσβολή κάθε απόφασης στον ΑΠ ανέρχεται σε 5.000 € + Φ.Π.Α, κατά τα ήδη σημειωθέντα στο από 16.10.2018 e-mail μας.
  • Προκειμένου για την άσκηση αίτησης αναίρεσης απαραίτητη είναι η σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, από το οποίο να προκύπτει ότι έκαστος των αναιρεσειόντων παρέχει την ειδική πληρεξουσιότητα σε εμάς για την άσκηση της αίτησης αναίρεσης και την παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία από το Σύνδεσμο για την υπογραφή του ειδικού πληρεξουσίου στη Θεσσαλονίκη ή σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδας.
  • Υπενθυμίζεται επίσης ότι, εάν τα μέλη ή κάποια από αυτά επιθυμούν τη διεκδίκηση της διαφοράς τιμής επί του συνόλου των λογαριασμών της ΔΕΗ, πλην του πρώτου για τον οποίο ασκήθηκαν οι δύο αγωγές των μελών του συνδέσμου «ΣΤΕΓΗ», θα πρέπει να ασκήσουν νέες αγωγές για να προλάβουν την ενδεχόμενη παραγραφή των αξιώσεών τους (Σας παραπέμπουμε στο από 16.10.2018 e-mail μας).  

 

Με εκτίμηση,

Νάσος Μιχελής

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ