ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΤΗΝ 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’.

17-04-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΤΗΝ 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 17.4.2014

 

Θέμα: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΤΗΝ 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’.

 

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η 2η Γενική συνέλευση των μελών του πανελλήνιου συνδέσμου παραγωγών επενδυτών μελετητών κατασκευαστών οικιακών κτιριακών φωτοβολταικών ΣΤΕΓΗ με εκπροσώπηση όλων των φορέων οικιακών παραγωγών μελετητών Μηχανικών κάθε ειδικοτήτων κατασκευαστών και αποφασίστηκαν και συζητήθηκαν τα θέματα:

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αφού διαβάστηκαν όλες οι επιστολές των νομικών γραφείων από όλη την χώρα αποφασίστηκε η νομική κάλυψη του συνδέσμου μας από το έγκριτο δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο ενεργειακό δίκαιο ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTD

 

MStR Law Firm Επικοινωνία  Διεύθυνση: Σίνα 23, 106 80, Αθήνα, Τηλ: 210 3634417, 2103390308 ,Fax: 210 3636791  Ιστοσελίδα : http://www.mstr-law.gr  e-mail: info@mstr-law.gr

Μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαμε στην γενική μας συνέλευση με τον Κο Μιχελή και αφού απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα των μελών μας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η νομική μας εκπροσώπηση από τον εν λόγω δικηγορικό γραφείο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα υπόλοιπα νομικά έγκριτα γραφεία που μας απέστειλαν τις προσφορές τους ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΡΟΓΓΑΣ.

 

Ο Σύνδεσμος μας με ονομαστική αναφορά των μελών του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας και εγκατάστασης του Φ/Β, αρ. παροχής, ημερομηνία σύμβασης συμψηφισμού και σύμβασης προμήθειας), τα οποία πρέπει να ταυτίζονται με το συμβαλλόμενο με τη ΔΕΗ Α.Ε. μέρος, σε κάθε σύμβαση συμψηφισμού, άλλως αναφέροντας το συμβαλλόμενο με τη ΔΕΗ Α.Ε. μέρος,θα αποστείλουμε εξώδικες δηλώσεις προς την αντισυμβαλλόμενη ΔΕΗ Α.Ε., δηλώνοντας ότι διαφωνούμε με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου, οι οποίες είναι αντισυνταγματικές και αντικείμενες στο κοινοτικό δίκαιο και την ΕΣΔΑ, ότι δεν αποδέχονται τυχόν γενόμενη μείωση στην συμβατικά καθορισμένη τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ότι τα μέλη μας θα διεκδικήσουν δικαστικά αποζημίωση για οποιαδήποτε τέτοια μείωση.

 

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ μας αποφάσισε πως δεν απαιτείται, κατά την άποψή μας, η αποστολή ατομικής εξώδικης δήλωσης εκ μέρος εκάστου κυρίου οικιακού Φ/Β σταθμού, γεγονός που θα δημιουργούσε υψηλά κόστη χωρίς σπουδαίο λόγο. Θα ήταν επαρκές και σκόπιμο κατά την άποψή μας να αποσταλούν εξώδικες δηλώσεις ανά 100 μέλη του Συνδέσμου μας.

Αναμένουμε, ως εκ τούτου, από τα μέλη του Συνδέσμου , να μαςαποστείλουν ηλεκτρονικά τα αναλυτικά ως άνω στοιχεία των μελών μας :

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Φ/Β

 

AΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

 

Ως προτεινόμενη ημερομηνία αποστολής της εξώδικης δήλωσης προκρίνουμε το χρονικό διάστημα μεταξύ1-15 Μαΐου 2014 εφόσον έχουμε μαζέψει τους φακέλους και τα στοιχεία των μελών μας .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 17.4.2014

 

Θέμα: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΤΗΝ 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’.

 

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η 2η Γενική συνέλευση των μελών του πανελλήνιου συνδέσμου παραγωγών επενδυτών μελετητών κατασκευαστών οικιακών κτιριακών φωτοβολταικών ΣΤΕΓΗ με εκπροσώπηση όλων των φορέων οικιακών παραγωγών μελετητών Μηχανικών κάθε ειδικοτήτων κατασκευαστών και αποφασίστηκαν και συζητήθηκαν τα θέματα:

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αφού διαβάστηκαν όλες οι επιστολές των νομικών γραφείων από όλη την χώρα αποφασίστηκε η νομική κάλυψη του συνδέσμου μας από το έγκριτο δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο ενεργειακό δίκαιο ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTD

MStR Law Firm Επικοινωνία  Διεύθυνση: Σίνα 23, 106 80, Αθήνα, Τηλ: 210 3634417, 2103390308 ,Fax: 210 3636791  Ιστοσελίδα : http://www.mstr-law.gr  e-mail: info@mstr-law.gr

Μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαμε στην γενική μας συνέλευση με τον Κο Μιχελή και αφού απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα των μελών μας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η νομική μας εκπροσώπηση από τον εν λόγω δικηγορικό γραφείο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα υπόλοιπα νομικά έγκριτα γραφεία που μας απέστειλαν τις προσφορές τους ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΡΟΓΓΑΣ.

 

Ο Σύνδεσμος μας με ονομαστική αναφορά των μελών του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας και εγκατάστασης του Φ/Β, αρ. παροχής, ημερομηνία σύμβασης συμψηφισμού και σύμβασης προμήθειας), τα οποία πρέπει να ταυτίζονται με το συμβαλλόμενο με τη ΔΕΗ Α.Ε. μέρος, σε κάθε σύμβαση συμψηφισμού, άλλως αναφέροντας το συμβαλλόμενο με τη ΔΕΗ Α.Ε. μέρος,θα αποστείλουμε εξώδικες δηλώσεις προς την αντισυμβαλλόμενη ΔΕΗ Α.Ε., δηλώνοντας ότι διαφωνούμε με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου, οι οποίες είναι αντισυνταγματικές και αντικείμενες στο κοινοτικό δίκαιο και την ΕΣΔΑ, ότι δεν αποδέχονται τυχόν γενόμενη μείωση στην συμβατικά καθορισμένη τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ότι τα μέλη μας θα διεκδικήσουν δικαστικά αποζημίωση για οποιαδήποτε τέτοια μείωση.

 

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ μας αποφάσισε πως δεν απαιτείται, κατά την άποψή μας, η αποστολή ατομικής εξώδικης δήλωσης εκ μέρος εκάστου κυρίου οικιακού Φ/Β σταθμού, γεγονός που θα δημιουργούσε υψηλά κόστη χωρίς σπουδαίο λόγο. Θα ήταν επαρκές και σκόπιμο κατά την άποψή μας να αποσταλούν εξώδικες δηλώσεις ανά 100 μέλη του Συνδέσμου μας.

Αναμένουμε, ως εκ τούτου, από τα μέλη του Συνδέσμου , να μαςαποστείλουν ηλεκτρονικά τα αναλυτικά ως άνω στοιχεία των μελών μας :

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Φ/Β

 

AΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

 

Ως προτεινόμενη ημερομηνία αποστολής της εξώδικης δήλωσης προκρίνουμε το χρονικό διάστημα μεταξύ1-15 Μαΐου 2014 εφόσον έχουμε μαζέψει τους φακέλους και τα στοιχεία των μελών μας .

 

Οι νομικοί μας εκπρόσωποι ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTDθα αναλάβουν της σύνταξη και επίδοση των εξωδίκων δηλώσεων καιη οικονομική συμβολή αποτιμάται με αμοιβή ποσού 300€ πλέον ΦΠΑ και πλέον εξόδων επίδοσης, ανά εξώδικη δήλωση (των 100 μελών), άπαντα προκαταβαλλόμενα κατά την έναρξη της συνεργασίας μας με την νομική εταιρεία οπότε καλούμε τα μέλη μας άμεσα να μας αποστείλουν στο e-mailτου συνδέσμου τα παραπάνω στοιχεία και να καταθέσουν στον τραπεζικό μας λογαριασμό το αναλογούν ποσό.

 

Οι νομικοί μας εκπρόσωποι ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTDθα αναλάβουν επίσης τη διεκδίκηση της ζημίας που υφίστανται οι κύριοι των οικιακών Φ/Β συστημάτων από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 4254/2014 με τις οποίες μειώνεται η συμβατικά συμφωνημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και από την συνακόλουθη προσβολή της προσωπικότητάς τους, μετά την έκδοση ενός  εκκαθαριστικού λογαριασμού (τετραμήνου) της ΔΕΗ Α.Ε. Κατά την άποψή μας, σκόπιμο είναι οι αγωγές ενώπιον των αστικών δικαστηρίων να ασκηθούν από τα μέλη σύμφωνα με την ομαδοποίηση που έχει γίνει προηγουμένως στις εξώδικες δηλώσεις (ανά 100 μέλη). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας αποσταλεί ανάλυση της ζημίας εκάστου μέλους, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που θα ανακοινωθούν την Τρίτη 22/4/2014.

 

Η αμοιβή του νομικού γραφείου ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTDγια τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση κάθε αγωγής, υπολογίζεται στο ποσό των 3.000€ πλέον ΦΠΑ, πλέον δικαστικών εξόδων. Σε περίπτωση άσκησης και συζήτησης έφεσης (ανά 100 μέλη), η αμοιβή  θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 3.000€, ενώ σε περίπτωση συζήτησης έφεσης που ασκήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε., η αμοιβή υπολογίζεται στα 2.000€. Επειδή τα ζητήματα από την εφαρμογή του νέου νόμου στην περίπτωση των κυρίων οικιακών Φ/Β συστημάτων είναι ακόμα υπό διερεύνηση, θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον εξειδίκευσή τους.

 

Οι νομικοί μας εκπρόσωποιΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTDθα αναλάβουν επίσης, αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρείες, τη σύνταξη και υποβολή καταγγελίας στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, καθώς και σε όποια άλλη εθνική ή ευρωπαϊκή αρχή κριθεί αρμόδια. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή θα συμφωνείται ανά υπόθεση.

 

Για να γίνουν κατανοητά όλα συγκεντρωτικά ξανά λέμε πως ο σύνδεσμος μας θα καταθέσει μαζικά εξώδικα ανά 100 άτομα και αγωγές για μέλη του συνδέσμου μας με κόστος 3€ ανά εξώδικο και 30€ ανά αγωγή για κάθε οικιακό παραγωγό ( ανά 100 οικιακούς παραγωγούς ) με ένα από τα πιο έγκριτα νομικά γραφεία της χώρας σε ενεργειακό δίκαιο .  

Τα μέλη μας θα μας στείλουν τον πίνακα συμπληρωμένο και 33€ κατάθεση στον λογαριασμό του συνδέσμου μας με κατάθεση στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ που είναι:5220-037038-880                           ΙΒΑΝ:GR10 0172 2200 0052 2003 7038 880  με το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους και με αιτιολογία ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Φ/Β

 

AΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο Σύνδεσμος μας αποφάσισε να κάνει μια επιτροπή ασφαλιστική αποτελούμενη από τους Κους Δράμαλη , Κοτανίδη, Καρακάρα, Ποπετσίδη οι οποίοι θα διερευνήσουν όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλιση των οικιακών κτιριακών φωτοβολταϊκών έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών και σε συνεργασία με εταιρείες θα προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε τα μέλη μας από τους πιθανούς τωρινούς και μελλοντικούς κινδύνους που υπάρχουν ( μιας και οι περισσότεροι οικιακοί παραγωγοί και μέλη μας έχουν μια απλή ασφάλεια πυρός για την οικιακή τους στέγη που δεν τους διασφαλίζει) με την μια αποζημίωση από ασφαλιστικές εταιρείες  για διαφόρους λόγους την θωράκιση όσων οι εταιρείες πάνελ έχουν κλείσει ή χρεοκοπήσει αλλά και  την κάθε περίπτωση μέλους μας να υπάρχει η νομική και ασφαλιστική του βοήθεια από τον σύνδεσμο και τα μέλη μας.

Ήδη ο Διευθυντής της INTERAMERICANΚος Τσολακίδης Κωνσταντίνος μας απέστειλε την κάτωθι επιστολή :

Αξιότιμε κύριε Δράμαλη,

 

Εκ μέρους του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ χαιρετίζουμε τη δραστηριότητα του Συνδέσμου που εκπροσωπείτε, ο οποίος, υπό το βάρος των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές – ιδιόκτητες οικιακών φ/β μονάδων καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την προστασία των συμφερόντων των Μελών του Συνδέσμου σας.

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με υψηλή φερεγγυότητα επιβεβαιωμένη από τον Επόπτη της ασφαλιστικής αγοράς (Τράπεζα της Ελλάδος) και με δεδομένη εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο αντικείμενο, από την απαρχή της ανάπτυξης των φ/β επενδύσεων στη χώρα μας βρίσκεται στο πλευρό των επενδυτών φ/β μονάδων κάθε τύπου, προσφέροντας ασφαλιστική κάλυψη για την προστασία των επενδύσεών τους.

Ειδικότερα υπό το βάρος των πρόσφατων νομοθετημάτων, ο ρόλος της ασφάλισης καθίσταται πλέον σημαντικός, καθότι μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης προστατεύεται σε μεγάλο ποσοστό η τρωμμένη βιωσιμότητα των φ/β επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε επίκαιρη και σημαντική την πρωτοβουλία σας να συνεργαστούμε για το σχεδιασμό πλαισίου καλύψεων για τα μέλη του Συνδέσμου σας.

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συνδέσμου σας για ανάθεση στην Εταιρία μας του έργου συνεργασίας της ηγεσίας του Συνδέσμου σας με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με στόχο τη δημιουργία πλαισίου καλύψεων που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των επενδυτών οικιακών φ/β μονάδων – μελών του Συνδέσμου σας, θα χαρούμε να συνεργαστούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου, υπό την προϋπόθεση ανάληψης της ασφάλισης των φ/β μονάδων των μελών σας. Ήδη η Εταιρία μας προσφέρει ευρύ πλαίσιο καλύψεων για τις οικιακές φ/β μονάδες το οποίο καλύπτει και τις απαιτήσεις όλων των τραπεζικών οργανισμών που έχουν δανειοδοτήσει τις επενδύσεις αυτές.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας.

 

Με εκτίμηση και ευχές για το Πάσχα.

 

Κωνσταντίνος Τσολακίδης

 

 

 

 

Ήδη ξεκίνησε η πρώτη μας διερεύνηση  λοιπόν του ασφαλιστικού ζητήματος με τον Κο Τσολακίδη και θα ακολουθήσει εμπεριστατωμένη έρευνα από τον Κο Καρακάρα ιδρυτικό μέλος μας και ασφαλιστικό σύμβουλο για τις πιθανές λύσεις και από την επιτροπή συνολικά και θα έχουμε παρουσίαση αποτελεσμάτων του θέματος στην επόμενη γενική μας συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία μας στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε αναμονή ανακοινώσεων από το ΥΠΕΚΑ για τις διαβουλεύσεις με τις Τράπεζες υλοποιούμε μια τραπεζική επιτροπή με τους Κους Δράμαλη , Κοτανίδη, Μινάκη που θα διερευνήσουν μαζί με οικονομολόγους τις προθέσεις των Τραπεζών και θα προστατέψουν τα μέλη μας με τα νέα δεδομένα. Ήδη θα ανατεθεί σε μέλος της επιτροπής η επαφή με την ηγεσία των ελληνικών Τραπεζών για να δούμε τις προθέσεις τους μετά το Newdealκαι θα ανακοινώσουμε σύντομα μέτρα προστασίας μας νομικά και τεχνικά μετά τις επαφές και συναντήσεις μας και από την επιτροπή συνολικά και θα έχουμε παρουσίαση αποτελεσμάτων του θέματος στην επόμενη γενική μας συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία μας στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Ήδη ο σύνδεσμος μας έχει υλοποιήσει και τεχνική επιτροπή αποτελούμενη από τους Κους Δράμαλη , Κοτανίδη , Ποπετσίδη και προτείνει στα μέλη του αποκλειστικά συνεργεία και κατασκευαστές με πιστοποίηση ISOή PVTRINγια την κατασκευή ή την συντήρηση των φ/β στέγης τους και τον εξαμηνιαίο έλεγχο και συντήρηση της εγκατάστασης τους από εξειδικευμένους τεχνικούς για να μην έχουν και πρόβλημα με την ασφαλιστική τους εταιρεία σε περίπτωση βλάβης διότι θα ζητηθούν και τα φύλλα ελέγχου και βιβλία συντήρησης τους από τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής και καλό είναι όλα τα μέλη μας αλλά και συνολικά οι οικιακοί και κτιριακοί παραγωγοί να είναι προετοιμασμένοι.

Στα πλαίσια συνεργασίας μας με πιστοποιημένους οργανισμούς μας απέστειλε και ο Κος Θεοχάρης Τσούτσος επικεφαλής του ευρωπαικού προγράμματος πιστοποίησης PVTRINστην Ελλάδα επιστολή του και τον ευχαριστούμε θερμά.   

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΒ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

 

Θεοχάρης Τσούτσος, Aν.  Καθηγητής, Δντης Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Η ΦΒ τεχνολογία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ηλεκτροπαραγωγή την τελευταία δεκαετία.  Εν τούτοις,  ο κλάδος  υποφέρει από την εφαρμογή πολλών  μέτρων με αναδρομική ισχύ, τα οποία δημιουργούν αβεβαιότητα και προβλήματα βιωσιμότητας των υφιστάμενων ΦΒ εγκαταστάσεων. Τα μέτρα αυτά είναι καταστροφικά για τον κλάδο των ΦΒ, όπως και για την υπόλοιπη κοινωνία καθώς:

§  ενισχύουν την αστάθεια στο επενδυτικό περιβάλλον

§  ακυρώνουν νέα έργα

§  οδηγούν στη χρεωκοπία επιχειρήσεων σε λειτουργία

§  ωθούν επιχειρήσεις εκτός κλάδου

§  προκαλούν απώλειες θέσεων εργασίας

§  θέτουν σε κίνδυνο τις εθνικές δεσμεύσεις για το 2020.

Τα κυριότερα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΦΒστην Ελλάδα με στόχο το 2020 είναι:

(1) το αυξανόμενο έλλειμμα λογαριασμού ΑΠΕ του λειτουργού της αγοράς ενέργειας και η απουσία ρευστότητας στην αγορά ενέργειας

(2) η αστάθεια/απροθυμία των εθνικών και διεθνών επενδυτών και πιστωτών να χρηματοδοτήσουν ενεργειακά έργα που θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα λόγω των εθνικών χρηματοοικονομικών προβλημάτων

(3) η, προκαλούμενη από την κρίση, αλλαγή της εθνικής πολιτικής από φιλική στις ΑΠΕ σε "όχι άλλες ΑΠΕ" σύμφωνα με σειρά πρόσφατων αποφάσεων, όπως:

§  το πάγωμα σε νέα ΦΒ έργα

§  η επιβολή αναδρομικής εισφοράς στα κέρδη όλων των έργων ΑΠΕ

§  η σχεδιαζόμενη επιβολή νέων οικονομικών και διοικητικών εμποδίων για την περαιτέρω ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και η πρόθεση να μειωθούν οι  στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ για το 2020.

(4) Η ανάγκη για πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (παράδειγμα το σχήμα PVTRIN), ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και ασφάλεια των εγκαταστάσεων,

Στην Ελλάδα, ο κυρίαρχος μηχανισμός είναι ακόμα ο μηχανισμός εγγυημένων τιμών πώλησης (FiT). Σύντομα αναμένονται τα αποτελέσματα από ην εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (Ν. 4203/13), ενώ η εγγυημένη τιμή πώλησης έχει μειωθεί δραστικά για τα ΦΒ σύμφωνα με τις πρόσφατες του πολυνομοσχεδίου. Σε ότι αφορά στα συστήματα εκτός δικτύου, για παράδειγμα στα νησιά,  θα είναι πιο δύσκολος ο ενεργειακός συμψηφισμός  λόγω της πρόσφατης –δυσανάλογα μεγάλης- διείσδυσης σε σχέση με την δυναμικότητα του δικτύου.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των παραγόντων της αγοράς στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου και του ΣΕΦ) είναι απαραίτητη η νομοθετική υποστήριξη και η ελαχιστοποίηση του κόστους διασύνδεσης στο δίκτυο. Με την απλοποίηση θα διευκολυνθεί η οικιακή ηλεκτροπαραγωγή (<10 kW) που αποτελεί μία τεράστια ευκαιρία για τον κλάδο στη χώρα μας.

Για την απλοποίηση της διαδικασίας χρέωσης έχει προταθεί μετρητής διπλής κατεύθυνσης. Επίσης έχει προταθεί η πλεονασματική παραγωγή να συμψηφίζεται στα επόμενα τιμολόγια. Ο μηχανισμός αυτός έχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε στέγες χωρίς άδεια εγκατάστασης δημιουργώντας μια καινούρια αγορά για εμπορικές, αγροτικές και βιομηχανικές στέγες.

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΦΒ απαιτείται συστηματικός "έλεγχος βιωσιμότητας" με κριτήρια αντικειμενικά και διαφανή. Αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και εφαρμογή μηχανισμών υποστήριξης από τις αρμόδιες αρχές.

 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο σύνδεσμος μας επίσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μείωση της τιμής εγγραφής στον σύνδεσμο στα 10€ για όλα τα νέα μέλη μας ( οι παλιοί που πλήρωσαν 50€ εγγραφή μέλους αποφασίστηκε  να έχουν καλύψει συνδρομές πενταετίας για να υπάρχει ισοτιμία σε όλους ) χρήματα που θα καλύψουν τα έξοδα του συνδέσμου και λειτουργίας γραφείων εξόδων κίνησης ιστοσελίδας και όχι των νομικών ή άλλων ενεργειών μας μελλοντικά που θα δημιουργείται πάντα νέο ταμείο για κάθε κίνηση.

Την μείωση την κάναμε για να διευκολυνθούν όσα μέλη θέλουν να εγγραφούν στον νόμιμα εκλεγμένο σύνδεσμο μας με καταστατικό υπογεγραμμένο και πρακτικό ίδρυσης κατατεθειμένο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , αλλά τα 50€ ήταν αρκετά υψηλό ποσό για αυτούς και με ευαισθησία και αντιλαμβανόμενοι τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες αποδεχθήκαμε μείωση στα 10€ ανά μέλος.

Επίσης αποφασίσαμε την εισροή εσόδων μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εταιρείες που θα ήθελαν να διαφημίσουν την εταιρεία τους ή τα προϊόντα τους στα μέλη μας με διαφημιστικό banner στην αρχική σελίδα μας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον σύνδεσμο στα τηλ 2310 473992 και το e-mailτου συνδέσμου info@oikiakistegi.grγια να ξεκινήσουν την προβολή τους στα μέλη μας και την ιστοσελίδα του συνδέσμου μας www.oikiakistegi.gr.          

Ό σύνδεσμος μας θέλουμε να ενημερώσουμε πως αριθμεί ήδη εκατοντάδες μέλη συνεχίζουμε με σοβαρότητα εγκυρότητα και νομιμοποίηση όλες τις ενέργειες μας ,τα μέλη μας κοντά μας θα βρουν την σοβαρή και άμεση αντιμετώπιση σε όλα τα προβλήματα τους ,δεν κάνουμε κανένα αποκλεισμό ούτε διαχωρισμό παραγωγών μελετητών κατασκευαστών αισθανόμαστε και είμαστε μια ομάδα που συνεργάζεται για το καλό όλων των ασχολούμενων με τα οικιακά κτιριακά φωτοβολταικά, δεν εγγράφουμε δωρεάν κανένα γατί δεν θέλουμε να είμαστε περιστασιακοί αλλά όσοι εγγράφονται μέλη μας συνειδητά να γνωρίζουν τον σκοπό μας και να εγγράφονται με αντίτιμο και συνειδητά , δεν μιλάμε για χιλιάδες εγγραφές ούτε χρησιμοποιούμε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα αλλά με σχεδιασμό οργάνωση και συνέπεια προχωράμε σε κάθε βήμα μας σε νομικό, ασφαλιστικό ,τραπεζικό ,τεχνικό σχεδιασμό μας και καλούμε όλους τους οικιακούς , κτιριακούς παραγωγούς επενδυτές μελετητές μηχανικούς σύμβουλους κατασκευαστές εταιρείες να εγγραφούν στον σύνδεσμο μας μαζικά για να μπορέσουμε όλοι μας με την δύναμη του συνόλου να έχουμε αποτελέσματα.

Πρώτο μας βήμα και άμεση ενέργεια η νομική μας ενέργεια η αποστολή εξώδικου και αγωγής μετά το Πάσχα θα ανέβει στην ιστοσελίδα μας αντίστοιχη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για όλα τα μέλη μας.       

 

Ευχαριστώ θερμά,

Με εκτίμηση

Δράμαλης Μάριος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ