ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

Νέοι κλιματολογικοί χάρτες ηλιακής ενέργειας για την Ελλάδα

26-09-2014 Νέοι κλιματολογικοί χάρτες ηλιακής ενέργειας για την Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέοι κλιματολογικοί χάρτες ηλιακής ενέργειας για την Ελλάδα

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιραςτου Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (www.atmosphere-upatras.gr) παρουσιάζει στα πλαίσια του "Ελληνικού Δικτύου Ηλιακής Ενέργειας" (www.helionet.gr) κλιματολογικούς χάρτες του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα σε λεπτομερή χωρική ανάλυση (5x5 km).

Η κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας αφορά την περίοδο  2002-2012. Συνδυάζονται για πρώτη φορά για την Ελλάδα μετρήσεις της ηλιακής ενέργειας από δίκτυο σταθμών, δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δεδομένα για τα αιωρούμενα σωματίδια και υπολογισμοί με μοντέλα σε λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα.

Στους χάρτες παρουσιάζεται η μέση ετήσια ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (kWh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας. Παρέχονται χάρτες για όλη τη χώρα αλλά και για κάθε νομό και αφορούν την:

  • ολική ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε μια οριζόντια επιφάνεια
  • την άμεση ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε επιφάνεια που είναι συνεχώς κάθετη στην ακτινοβολία που έρχεται απευθείας από τον ηλιακό δίσκο
  • την ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε κεκλιμένη επιφάνεια με βέλτιστη γωνία κλίσης και νότιο προσανατολισμό

Οι κλιματολογικοί χάρτες μπορούν να παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση σε μια σειρά από εφαρμογές στα συστήματα παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα: http://www.atmosphere-upatras.gr/solarmaps

Παράδειγμα χάρτη επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Ανδρέας Καζαντζίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τηλέφωνο: 2610 997549, 69 4535 6269Email: akaza@upatras.gr

 

 

Εικόνα:Κλιματολογικός χάρτης της Ελλάδας με τη μέση διαθέσιμη ολική ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε μια οριζόντια επιφάνεια κατά τη διάρκεια ενός έτους

Ευχαριστούμε το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας-Νέοι κλιματολογικοί χάρτες ηλιακής ενέργειας για την Ελλάδα στην Πάτρα και τον καθηγητή Κο Καζαντζίδη Ανδρέα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ